E-marketing Consult AB © 2014

                                            

Nyheter

 

 

 

E-marketing Consult AB är ett konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster i anslutning till affärssystemet Agresso och dess kringprodukter.

Vår affärsidé är att med tillvaratagande av kundens unika kompetens och vårt kunnande om Agresso hitta lösningar som tillgodoser såväl legala krav som interna krav på styrning av verksamheten.

Vi arbetar främst med konsultation inom affärssystemet Agresso. Vi arbetar ofta i projekt men avsätter också tid för att hitta lösningar som underlättar driften av systemet.

Ett område som växer och som vi aktivt arbetar inom är E-handel och integrationer till/från andra inköpssystem som till exempel Visma Proceedo.  

E-Marketing Consult AB:s organisation är utformad för att uppfylla våra kunders krav på tydlig ansvarsfördelning och naturliga kontaktytor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

E-handel

E-marketing Consult AB arbetar löpande med e-handelslösningar i Agresso och tillhörande integrationer med Visma Proceedo.

 

RAMAVTAL

E-marketing Consult AB har ramavtal med Försvarshögskolan.